Fotowoltaika

Fotowoltaika – dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Jest to technologia w pełni ekologiczna i praktyczna ze względu na powszechną dostępność do promieniowania (światła) słonecznego. Rozróżniane są dwa typy instalacji fotowoltaicznych: Zintegrowane z siecią energetyczną (on-grid) – instalacja korzystając z energii słonecznej …..

Czytaj więcej

Wod-kan i oczyszczalnie ścieków

INSTALACJE WOD-KAN Oferujemy wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych zarówno dla małych gospodarstw domowych, jak i firm oraz dużych przedsiębiorstw.     KOLEKTORY SŁONECZNE DLA C.W.U. Oferujemy najnowocześniejsze urządzenia mające na celu dogrzewanie lub grzanie zasobników C.W.U. (Ciepłej Wody Użytkowej).   STACJE UZDATNIANIA …..

Czytaj więcej

Szukaj treści

Wprowadź ciąg znaków i kliknij lupkę. Strona wyświetli wszystkie treści, które do niego pasują.

Wybierz jedną z poniższych kategorii a strona wyświetli wszystkie tematy należące do wybranej kategorii.

Kategorie

Kliknij dowolny [Tag] a strona zwróci wszystkie tematy, które są z nim powiązane. Widoczna liczba w nawiasie informuje – ile tematów jest powiązanych z danym tagiem.