Fotowoltaika

Fotowoltaika – dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Jest to technologia w pełni ekologiczna i praktyczna ze względu na powszechną dostępność do promieniowania (światła) słonecznego. Rozróżniane są dwa typy instalacji fotowoltaicznych: Zintegrowane z siecią energetyczną (on-grid) – instalacja korzystając z energii słonecznej …..

Czytaj więcej

Szukaj treści

Wprowadź ciąg znaków i kliknij lupkę. Strona wyświetli wszystkie treści, które do niego pasują.

Wybierz jedną z poniższych kategorii a strona wyświetli wszystkie tematy należące do wybranej kategorii.

Kategorie

Kliknij dowolny [Tag] a strona zwróci wszystkie tematy, które są z nim powiązane. Widoczna liczba w nawiasie informuje – ile tematów jest powiązanych z danym tagiem.