Automatyczne podlewanie ogrodów

Oferujemy kompleksową instalację automatycznego systemu podlewania ogrodów.

System składa się z następujących elementów:

  • źródło wody
  • sieć podziemnych rurociągów
  • urządzenia zraszające (zraszacze wynurzalne, linie kroplujące)
  • automatyka sterująca (sterownik, zawory elektromagnetyczne, czujnik deszczu)

 

 

Wróć do strony Usługi

Szukaj treści

Wprowadź ciąg znaków i kliknij lupkę. Strona wyświetli wszystkie treści, które do niego pasują.

Wybierz jedną z poniższych kategorii a strona wyświetli wszystkie tematy należące do wybranej kategorii.

Kategorie

Kliknij dowolny [Tag] a strona zwróci wszystkie tematy, które są z nim powiązane. Widoczna liczba w nawiasie informuje – ile tematów jest powiązanych z danym tagiem.