Fotowoltaika

Fotowoltaika – dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Jest to technologia w pełni ekologiczna i praktyczna ze względu na powszechną dostępność do promieniowania (światła) słonecznego.

Rozróżniane są dwa typy instalacji fotowoltaicznych:

  • Zintegrowane z siecią energetyczną (on-grid) – instalacja korzystając z energii słonecznej produkuje energię, zamienia ją w prąd elektryczny, który później oddawany jest do sieci energetycznej. Energia w tych instalacjach nie jest magazynowana. Jednak pozwala ona na obniżenie ogólnych kosztów inwestycyjnych.
  • Pracujące na sieć wydzieloną (off-grid) – instalacja pozwala wytworzyć, gromadzić i dystrybuować energię elektryczną w danym obszarze. Produkuje ona energię z energii słonecznej, po czym zamienia ją na prąd elektryczny.

 

 

Wróć do strony Usługi

Szukaj treści

Wprowadź ciąg znaków i kliknij lupkę. Strona wyświetli wszystkie treści, które do niego pasują.

Wybierz jedną z poniższych kategorii a strona wyświetli wszystkie tematy należące do wybranej kategorii.

Kategorie

Kliknij dowolny [Tag] a strona zwróci wszystkie tematy, które są z nim powiązane. Widoczna liczba w nawiasie informuje – ile tematów jest powiązanych z danym tagiem.