Wod-kan i oczyszczalnie ścieków

INSTALACJE WOD-KAN

Oferujemy wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych zarówno dla małych gospodarstw domowych, jak i firm oraz dużych przedsiębiorstw.

 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE DLA C.W.U.

Oferujemy najnowocześniejsze urządzenia mające na celu dogrzewanie lub grzanie zasobników C.W.U. (Ciepłej Wody Użytkowej).

 

STACJE UZDATNIANIA WODY

Oferujemy najnowocześniejsze urządzenia mające na celu uzdatnienie wody w sposób chroniący środowisko, komfortowy a także oszczędny. Urządzenia są w pełni automatyczne, trwałe oraz co ważne – tanie w eksploatacji.

 

EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie montażu ekologicznych oczyszczalni ścieków.

Wykorzystanie przydomowej oczyszczalni do zagospodarowania ścieków bytowych jest najekonomiczniejszym i ekologicznym rozwiązaniem. Innym rozwiązaniem – tańszym w budowie – jest zbiornik bezodpływowy na ścieki, jednak w użytkowaniu przewyższa on koszty przydomowej oczyszczalni.

 

Wróć do strony Usługi

Szukaj treści

Wprowadź ciąg znaków i kliknij lupkę. Strona wyświetli wszystkie treści, które do niego pasują.

Wybierz jedną z poniższych kategorii a strona wyświetli wszystkie tematy należące do wybranej kategorii.

Kategorie

Kliknij dowolny [Tag] a strona zwróci wszystkie tematy, które są z nim powiązane. Widoczna liczba w nawiasie informuje – ile tematów jest powiązanych z danym tagiem.